Нормативно-правова база

Статут ЗАПОРІЗЬКОГО БУДІВЕЛЬНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

Структурно-функціональна схема ЗБФК

Колективний договір Запорізького будівельного фахового коледжу на 2023-2025р

Договір про співпрацю

Ліцензії

Стратегія розвитку Запорізького будівельного фахового коледжу на період 2021-2025 роки

Правил внутрішнього розпорядку Запорізький будівельний фаховий коледж

Пправила поведінки здобувача освіти у ЗБФК

Експертні висновки акредитаційної експертизи щодо акредитації підготовки фахівців за спеціальністю Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

Витяг з протоколу №3 загальних зборів трудового колективу ДВНЗ Запорізький будівельний коледж від 26.12.18

Експертні висновки акредитаційної експертизи щодо акредитації підготовки фахівців за спеціальністю Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Експертні висновки акредитаційної експертизи щодо акредитації підготовки фахівців за спеціальністю Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

Експертні висновки акредитаційної експертизи щодо акредитації підготовки фахівців за спеціальністю Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Мова освітнього процесу