Циклові комісії

Предметно-циклова комісія

Автомобільний транспорт та Інженерна механіка  

Предметно-циклова комісія

Загально-технічних та фундаментальних дисциплін

 

Предметно-циклова комісія

спецдисциплін напряму Будівництво ІІ

спеціальстей:  Теплоенергетика

                         Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

                         Оброблювання деревини

Предметно-циклова комісія

Загальноосвітніх та фізико-математичних дисциплін 

 

Предметно-циклова комісія

Гуманітарних та соціаль-економічних дисциплін 

 

Предметно-циклова комісія

Фізичного виховання та фізичної культури

 

Предметно-циклова комісія

спецдисциплін напряму Будівництво І

спеціальстей:  Будівництво та експлуатація будівель і спроруд

                         Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

                         Виготовлення будівельних деталей і конструкцій