Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 2021

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія - ОБСБД 2021

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія - БЕБС 2021

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» 2021

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 2021 

Освітньо-професійна програма Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Освітньо-професійна програма Виготовлення будівельних деталей і конструкцій

Освітньо-професійна програма Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

Освітньо-професійна програма Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 144 Теплоенергетика

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія - БЕБС

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія - ОБСБД