Положення та протоколи

Положення про організацію виховної роботи

Положення про Приймальну комісію Запорізького будівельного фахового коледжу 

Положення про курсове та дипломне проєктування

 Положення про вибіркові дисципліни у Запорізькому будівельному фаховому коледжі

Положення про порядок розроблення, перегляд та оновлення освітньо-професійних програм у Запорізькому будівельному фаховому коледжі

Положення про протидію та запобіганню булінгу

Положення про циклову комісію ЗБФК

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти у ЗБФК

Положення про комплексну контрольну роботу в ЗБФК

Положення про директорську контрольну роботу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗБФК

Положення про академічну доброчесність у ЗБФК

Положення про адміністративну раду ЗБФК

Положення про бухгалтерську службу ЗБФК

Положення про використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам ЗБФК

Положення про встановлення надбавок і доплат до заробітної плати педагогічним працівникам та працівникам бібліотеки ЗБФК

Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам ЗБФК

Положення про організацію роботи відділення у ЗБФК

Положення про планування та облік педагогічного навантаження викладачів ЗБФК

Положення про стипендіальну комісію ЗБФК

Положення про методичний кабінет ЗБФК

Положення про методичну раду ЗБФК

Положення про педагогічну раду ЗБФК

Положення про керівника академічної групи

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти у ЗБФК

Положення про систему вивчення практичного досвіду педагогічних працівників у ЗБФК

Положення про порядок переведення, відрахування, поновлення, надання академічної відпустки, переривання навчання та повторного навчання

Положення про порядок організації поточного та підсумкового семетрового контролю навчання здобувачів освіти у ЗБФК

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг

Положення про ліквідацію академічної різниці та порядок визначення результатів навчання

Положення про WEB сайт

Положення про призначення соціальних стипендій

Положення про порядок призначення і виплат академічних стипендій у ЗБФК

Положення про студентський гуртожиток ЗБФК