Положення та протоколи

Положення про педагогічну раду

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти у ЗБФК

Положення про систему вивчення практичного досвіду педагогічних працівників у ЗБФК

Положення про порядок переведення, відрахування, поновлення, надання академічної відпустки, переривання навчання та повторного навчання

Положення про порядок організації поточного та підсумкового семетрового контролю навчання здобувачів освіти у ЗБФК

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг

Положення про ліквідацію академічної різниці та порядок визначення результатів навчання

Положення про WEB сайт

Положення про призначення соціальних стипендій

Положення про переведення з контрактної форми навчання на бюджетну

Положення про приймальну комісію

Положення про студентське самоврядування

Положення про педагогічну етику і норми педагогічної моралі

Положення про студентський гуртожиток

Положення про встановлення надбавок і доплат до заробітної плати педагогічним працівникам та працівникам бібліотеки

Положення про курсове і дипломне проектування у ДВНЗ Запорізький будівельний коледж

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про відбіркову комісію

Положення про організацію внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом