Автомобільний транспорт

   Професійне призначення молодшого спеціаліста

Участь в  обслуговуванні та ремонті автомобілів і двигунів

   Спеціаліст підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009-2005:

  за секцією G “Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту”

50.2. “Технічне обслуговування та ремонт автомобілів”

50.20. “Технічне обслуговування та ремонт автомобілів”

Фахівець підготовлений за секцією DM “Виробництво транспортного устаткування”

 1. “Виробництво автомобілів”

34.10. “Виробництво автомобільного транспорту”

34.10.2. “Капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів”

34.3. “Виробництво устаткування для автомобілів”

34.30.0. “Виробництво устаткування для автомобілів”

Фахівець підготовлений за секцією К “Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам”

 

   Молодший спеціаліст повинен знати:

 1.  1.Основи історії України, державної мови, загальної культури, філософських знань, економічної теорії, соціології та соціалізації особистості,
 2. Основні розділи вищої математики, прикладної механіки, екології та безпеки життєдіяльності в обсязі, необхідному для засвоєння професійних дисциплін і практичного навчання
 3. Основні розділи матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів, електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки, гідравліки, гідро- та пневмоприводів, конструкцію та правила безпечної експлуатації двигунів внутрішнього згорання, роботи обслуговування та ремонту автомобілів

  Молодший спеціаліст повинен уміти:

 1. Використовувати набуті знання з розділів правознавства та іноземної мови у професійній діяльності
 2. Використовувати набуті знання з розділів нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки у професійній діяльності
 3. Використовувати набуті знання з розділів стандартизації та технічних вимірювань і деталей машин у професійній діяльності, планувати і організовувати роботи з технічного обслуговування та ремонту машин з мінімальними затратами матеріальних, технічних і трудових ресурсів

 

 Спеціаліст здатний виконувати зазначені професійні роботи  за ДК 003-2005:

           Коди і назви  професійної   роботи за  кваліфікаційним угрупуванням:

3115 Механік

3115 Механік автомобільної колони (гаража)

3115 Механік з ремонту транспорту

3115 Механік дільниці

3115 Механік цеху

3115 Механік виробництва

3115 Технік-конструктор (механіка)

3115 Технік-технолог (механіка)

 

 

Після закінчення навчання молодший спеціаліст може займати посади:

 1. Механік
 2. механік автомобільної колони (гаража)
 3. механік з ремонту транспорту
 4. механік дільниці, механік цеху
 5. механік виробництва
 6. технік-конструктор (механіка)
 7. технік-технолог (механіка)
 8. технік з підготовки виробництва
 9. майстер виробничого навчання водінню.