Автомобільний транспорт

   

Освітньо-професійний ступінь

 Фаховий молодший бакалавр

Газузь знань

 27 Транспорт

Спеціальність

 274 Автомобільний транспорт

Освітньо-професійна програма

 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Автомобільний транспорт - це рух.

Рух - це життя!

Автомобільний транспорт – найбільш поширений і доступний вид транспорту в нашій країні. За обсягом перевезень він займає одне з провідних місць перевозячи близько 80% вантажів та пасажирів. Автомобільний транспорт характеризується високою мобільністю, великою різноманітністю транспортних засобів за вантажопідйомністю, призначенням, конструктивними і економічними характеристиками, завдяки чому він може перевозити різні по виду, характеру, обсягу та величині партії вантажів, забезпечуючи високу швидкість їх доставки. Фахівці з цієї спеціальності готуються для діяльності на автотранспортних, автообслуговуючих та авторемонтних підприємствах різних форм власності

Що буде знати фаховий молодший бакалавр

- конструкцію, експлуатаційні властивості, робочі процеси автомобільних  транспортних засобів, нормативно-правові акти з експлуатації, обслуговуванню та ремонту об’єктів автомобільного транспорту та їх систем

- технологічні  процеси  та устаткування,  оснащення,  засоби автоматизації  та механізації у процесі експлуатації, під час обслуговування та ремонту об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів

- техніко-експлуатаційні показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з метою виявлення та усунення негативних чинників для підвищення ефективності та безпеки їх використання

- систему обліку і звітності (технологічну, статистичну) в роботі об’єктів та систем автомобільного транспорту

Навичкі фахового молодшого бакаравра

- складати, документувати (оформлювати) й оперувати  технічною  документацією  технологічних процесів на підприємствах автомобільного транспорту

- проєктувати  елементи  об’єктів автомобільного транспорту;

- аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів автомобільного транспорту

- ефективно експлуатувати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та елементи

- організовувати ефективну виробничу діяльність об’єктів автомобільного транспорту

- здійснювати технічну діагностику об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів

- застосовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення для розв’язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту

- організовувати підприємницьку діяльність в системі автомобільного транспорту

- виконувати складальні креслення та деталювання з виконанням необхідних розрахунків

Основні дисципліни

 • Автомобілі

 • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

 • Гідравліка, гідро- і пневмоприводи

 • Взаємозамінність, стандартизація та технічне вимірювання

 • Організація автомобільних перевезень

 • Електрообладнання автомобілів

 • Правила безпеки дорожнього руху

 • Автомобільні двигуни

 • Технічна експлуатація автомобілів

 • Теорія і конструкція автомобілів

 • Основи технології ремонту автомобілів

 • Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів

 • Економіка підприємства

 • Організація та планування підприємств

 

Перелік освітніх компонентів ОПП Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Ким може працювати по закінченню навчання

 • механік автомобільної колони (гаража);

 • механік виробництва;

 • механік дільниці;

 • механік з ремонту транспорту;

 • механік цеху;

 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;

 • технік-конструктор (механіка) ;

 • технік-технолог (механіка);

 • диспетчер автомобільного транспорту;

 • технік з підготовки виробництва;

 • технік з підготовки технічної документації;

 • технік з планування;

 • фахівець з автотехнічної експертизи;

 • майстер виробничого навчання;

 • майстер виробничого навчання водінню;

 • ревізор автомобільного транспорту.

Чому

Автомобільний транспорт

Ми готуємо професіоналів високого рівня для успішного кар’єрного росту на підприємствах, в міжнародних та українських компаніях, де здобуті знання та навички високо цінуються роботодавцями.

Автомобільний транспорт використовується в усіх галузях промисловості, тому спеціалісти галузі користуються великим попитом на різних підприємствах