Галузеве машинобудування

   Професійне призначення молодшого спеціаліста

Участь в експлуатації та ремонту підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання.

 

   Спеціаліст підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009:2005:

 

Код КВЕД

Назва

Розділ

Група

Клас

Підклас

Секція D

29.22.2

Переборна промисловість

Підсекція DK

Виробництво машин та устаткування

29

Виробництво машин та устаткування

29.2

Виробництво машин та устаткування загального призначення

29.22

Виробництво підіймально-транспортного устаткування

 

Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування

29.52

29.52.3

Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва

 

Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва

Секція G

50.20.0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

50

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

50.2

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

50.20

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

     

Молодший спеціаліст повинен знати:

 1. Основи історії України, державної мови, загальної культури, філософських знань, економічної
 2. теорії, соціології та соціалізації особистості,
 3. Основні розділи вищої математики, прикладної механіки, екології та безпеки життєдіяльності в обсязі, необхідному для засвоєння професійних дисциплін і практичного навчання
 4. Основні розділи матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів, електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки, гідравліки, гідро- та пневмоприводів, конструкцію та правила безпечної експлуатації двигунів внутрішнього згорання, автомобілів та тракторів

 Молодший спеціаліст повинен уміти:

 1. Використовувати набуті знання з розділів правознавства та іноземної мови у професійній діяльності
 2. Використовувати набуті знання з розділів нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки
 3.  у професійній діяльності
 4. Використовувати набуті знання з розділів стандартизації та технічних вимірювань і деталей машин у професійній діяльності, планувати і організовувати роботи з технічного обслуговування та ремонту машин з мінімальними затратами матеріальних, технічних і трудових ресурсів

Молодший спеціаліст повинен володіти:  

 1. навичками слюсарних, верстатних і ковальсько-зварювальних робіт, методів підготовки машин і обладнання до використання за призначенням, діагностування, організації та технології технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання

 

Спеціаліст здатний виконувати зазначену професійну назву роботи до ДК 003:2005:

– 3115 Механік;

– 3115 Механік дільниці;

– 3115 Технік-технолог (механіка);

– 3115 Технік-конструктор (механіка).

 

Спеціаліст може займати первинні посади:

 1.  Механік (механік дільниці або ремонтної майстерні, спеціалізація: механік дільниці з експлуатації та устаткування підкранових колій; механік дільниці перебазування будівельних машин і механізмів; механік дільниці планово-запобіжного ремонту). Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП). Випуск 64 “Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення. Частина 1. Розділ 1 “Керівники, професіонали, фахівці” // Київ – Краматорськ: УкрНДЦ “Екобуд” – Центр продуктивності. – 2005. – С. 60-63 (затверджено і введено в дію з 1 січня 2000 року наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13 жовтня 1999р. №249 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України від 5 липня 1999р.             № 15-2324);
 2.  Майстер (виробничої дільниці);
 3.  Технік-технолог;
 4.  Технік-конструктор.