Галузеве машинобудуванняОсвітньо-професійний ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Газузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

Освітньо-професійна програма

 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання

Спеціальність Галузеве машинобудування – це рай для механіка

Галузеве машинобудування – спеціальність широкого профілю, яка дозволить вам в межах навчання в Запорізькому будівельному фаховому коледжі навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання, промислових систем. Фахівців з цієї спеціальності готуються для ремонтно-експлуатаційної і монтажної діяльності на промислових підприємствах, будівельних майданчиках, в механічних, складальних, інструментальних, заготівельних цехах, відділах головного механіка, службах механіка цеху, конструкторських бюро та інших підрозділах заводу, та авторемонтних підприємств різних форм власності

 Що буде знати фаховий молодший бакавр

 
 • як впроваджуються новітні комп’ютерні технології на виробництві, вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації промисловості.

 • основні типи підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання, їх призначення, класифікацію та особливості застосування з урахуванням кліматичних, конструктивних, експлуатаційних та інших факторів;

 • принцип роботи, загальну будову і конструкцію вузлів і агрегатів трансмісії та робочих органів машин;

 • типові несправності машин, їх ознаки та способи ремонту;

 • вимоги державних і галузевих стандартів та матеріально-технічну базу для технічного обслуговування машин;

 • фізико-механічних властивості ґрунтів, основи теорії різання і копання;

 • сучасні методи організації, технології і управління технічним обслуговуванням та ремонтом машин і обладнання;

 • сучасні методи діагностування технічного стану машин і обладнання;

 •  сучасні методи організації, технології та економічної оцінки відновлення деталей основних вузлів та агрегатів машин і обладнання;

 • сучасні методи технології виготовлення характерних типових деталей та проектування технологічного оснащення;

 • здатність до читання і виконання машинобудівних кінематичних, гідравлічних, електричних і будівельних креслень;

 • сучасні методи слюсарних, верстатних, ковальсько-зварювальних робіт.

Навичкі фахового молодшого бакалавра

 • виконувати регулювання та підготовку машин на заданий режим у конкретних умовах роботи;

 • виконувати та усувати типові несправності машин у виробничих умовах;

 • аналізувати гідравлічні, електричні, кінематичні схеми приводу робочих органів машин з метою виявлення порушень їх роботи;

 • визначати продуктивність підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання;

 • підбирати змінні робочі органи і забезпечувати ефективну роботу машин;

 • самостійно опановувати конструкцію робочих органів, вузлів і агрегатів нових машин і обладнання;

 • виконувати роботи щодо забезпечення охорони довкілля.

 • організовувати сучасний  виробничий процес, планувати та аналізувати господарську діяльність підприємств з експлуатації та ремонту машин і обладнання.

 • володіти методами з монтажу, демонтажу та транспортування машин, обладнання і металевих конструкцій;

 • володіння методами з монтажу, демонтажу та транспортування машин, обладнання і металевих конструкцій;

 • здійснювати нагляд за технічним станом та якістю використання й обслуговування машин і обладнання;

 • володіти сучасними  методами планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання;

 • вести облік роботи, розраховувати собівартість продукції та інші економічні показники, використовувати інформаційні технології для рішення практичних завдань з експлуатації та ремонту будівельних машин і обладнання;

 • вести контроль за витратами експлуатаційних та конструкційних матеріалів і запасних частин для експлуатації та ремонту будівельних машин і обладнання;

 • здійснювати контроль якості виконання заходів з технічного обслуговування та ремонту будівельних машин і обладнання.

Основні дисципліни

 • Деталі машин

 • Електротехніка, електропривод і основи автоматизації машин

 • Експлуатаційні матеріали

 • Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

 • Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

 • ДВЗ, автомобілі і трактор

 • Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка

 • Машини для земляних робіт

 • Дорожні машини

 • Експлуатація та обслуговування машин

 • Ремонт машин

 

Перелік освітніх компонентів ОПП Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

Ким може працювати по закінченню навчання

 

 • майстер виробничого цеху;

 • майстер дільниці;

 • майстер ремонтних майстерень;

 • механіка виробництва;

 • техніка-конструктор (механіка);

 • техніка-технолог (механіка);

 • техніка з підготовки виробництва;

 • менеджера з продажу машин та запасних частин;

 • спеціаліста з комп’ютерної діагностики машин;

 • майстер;

 • старший майстер;

 • бригадира;

 • контрольний майстер;

 • інженерно-технічні посади на виробничих та проектних підприємствах, у конструкторських, науково-дослідних та навчальних установах, що працюють в напрямку конструювання механізмів, машин і обладнання різного технологічного призначення та організації галузевого машинобудівного виробництва;

 • технолога;

 • техніками і молодшими інженерами на підприємствах машинобудівного комплексу;

 • а також на робітничих місцях, пов’язаних з налагоджуванням, експлуатацією і ремонтом складної техніки з автоматизованим обладнанням, де рівень кваліфікації вимагає спеціальної освіти.

Чому Галузеве машинобудування

 Ми готуємо професіоналів високого рівня для успішного кар’єрного росту на підприємствах, в міжнародних та українських компаніях; де здобуті знання та навички високо цінуються роботодавцями