Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

Професійне призначення молодшого спеціаліста.

Назва кваліфікації молодшого фахівця - технік-дизайнер.  Технік-дизайнер готується для виробничо-технологічної діяльності в проектно-будівельних організаціях і підрозділах на посадах дизайнера, проектувальника та ін., що вимагають середньої спеціальної освіти.

 

 Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста.

Молодший фахівець повинен бути підготовлений до активної творчої, професійної і соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, вмінню самостійно здобувати нові знання, контролювати і коректувати зроблене. Молодший фахівець повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов.

Повинен уміти оцінювати історичні і сучасні процеси, проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, повинен мати високі моральні якості, звички організаторської та управлінської діяльності, вміти ухвалювати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків.

Молодший фахівець повинен знати і вміти:

 1. володіти методами художнього проектування архітектурного середовища на засобах теоретичних і практичних знань;
 2. застосовувати традиційні та новітні технології опоряджувальних робіт, засобів їх механізації;
 3. розробляти дизайнерські проекти інтер’єру приміщень та екстер’єру фасадів;
 4. виконувати робочі креслення архітектурних деталей;
 5. визначати конструктивні особливості будівель і споруд;
 6. виконувати макети конструктивних елементів інтер’єру та екстер’єру;
 7. виконувати об’ємно-просторове моделювання інтер’єру будинку;
 8. складати ескізи обмірів, вузлів і архітектурних деталей,
 9. виконувати, використовуючи набуті знання основ художнього конструювання, варіанти макетів архітектурних деталей, які підлягають відновленню;
 10. орієнтуватись в проектно-кошторисній документації на основі складу робочих креслень і кошторисної документації;
 11. виконувати обмірювальні робо­ти, підраховувати об`єм робіт;
 12. контролювати виконання видів робіт у відповідності до проектної документації та технологічних карт;
 13. визначати:
 • послідовність виконання архі­тектурно-оздоблювальних робіт згідно з вказівками до проекту;
 • відповідність кольорової гами паспортам кольорів проекту;
 • якість матеріалів і обладнання, які використовуються при будівництві будівель і оздобленні приміщень;
 • дотримання вимог естетики при реконструкції і будівництві.

 

Молодший спеціаліст технік-дизайнер після закінчення навчання може працювати:

 • Технік – дизайнер;
 • Технік – доглядач;
 • Технік – проектувальник;
 • Технік – лаборант (будівництво);
 • Технік;
 • Технік з підготовки виробництва;
 • Макетник макетно–модельного проектування.