Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайнОсвітньо-професійний ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Газузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма

Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

Створи навколишню реальність власними руками

Переваги

Професія дизайнера відносно нова в нашому світі: офіційно зареєстрована лише у ХХ ст. З того самого моменту є однією з найпопулярніших в світі будівництва та архітектури. Навички набуті під час навчання дають змогу вільно реалізовувати себе одразу після закінчення учбового закладу або ж будуть гарним стартом для подальшого навчання.

Що вивчаємо

Вивчимо сучасні будівельні матеріали та конструкції з яких складаються будівлі, різні типи будівель та їх конструкції.

Навчимося креслити плани, розрізи будівель, підбирати оздоблювальні матеріали та декор, створювати ландшафтний дизайн, малі архітектурні форми, екстер’єр та інтер’єр будівель.

Також будемо вміти писати картини різними матеріалами, робити швидкі ескізні замальовки і макети проектів будівель та споруд.

Практична підготовка

Практика є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахових молодших бакалаврів. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами освіти за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за спеціальністю.

Під час навчальної практики, яка проводиться в майстернях коледжу  навчимося:

  • виконувати основні технологічні операції штукатурних, малярних робіт, кам’яно-облицювальних та столярно-теслярських робіт з дотриманням вимог техніки безпеки; 

  • організовувати робоче місце та підібрати відповідний інструмент для виконання зазначеної роботи.

Під час геодезичної практики, яка проводиться на навчальному полігоні  коледжу  навчимося:

  • виконувати різні геодезичні вимірювання, обробляти геодезичні польові матеріали, вирішувати інженерно-геодезичні задачі, виконувати геодезичні розбивочні роботи та геодезичний контроль при виконанні будівельно-монтажних робіт, вести виконавчі зйомки.

Під час ознайомчої практики, яка проводиться у вигляді екскурсії по об’єктам міста дізнаються:

  • історію розвитку архітектури та дизайну на прикладках будівель,, що оточують нас у повсякденному житті. Навчяться давати коротку характеристику об’єктам щодо року побудови та стилю, у якому побудовано та чи інша споруда. Фінальним етапом будуть ескізи архітектурних об’єктів.

Під час обмірної практики, яка проводиться на базі коледжу навчяться:

  • робити будівельні заміри об’єктів для подальшої роботи з розмірами і викреслення планів. На базі отриманої інформації створюватиметься невеликий дизайн-проект приміщення.

Під час практики з дизайну, яка проводиться на базі коледжу навчяться:

  • аналізувати існуючі об’єкти, закріплять навички створення планів по власним розмірам. Більше дізнаються про поняття ергономіки приміщень та навчяться бачити «потенціал» об’ємів, з якими будуть працювати. Також навчяться розробляти дизайн-проекти як в історичних стилях, так і в сучасних.

Метою виробничої практики є формування у здобувачів освіти професійних умінь, навичок прийняття самостійних рішень під час будівельних робіт в реальних умовах підприємства, що базуються на теоретичних знаннях, отриманих в процесі навчання, вмінні систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.  Виробничі практики, технологічна та переддипломна, проводяться на будівельних підприємствах міста. Здобувачі освіти можуть самостійно, з дозволу адміністрації коледжу, підібрати для себе місце проходження практики та пропонувати його для використання. 

Під час технологічної практики здобувачі освіти ознайомляться з об`єктом будівництва, документацією на його зведення, з системою оцінки і контролю якості робіт на об`єкті, з системою оплати праці, прийнятій в даній організації, з організацією матеріально-технічного забезпечення та складського господарства, з будівельними машинами, механізмами та транспортом, що використовується на підприємстві, вивчать технології виробництва будівельно-монтажних робіт.

Під час переддипломної практики зможуть працювати дублерами майстрів, і навіть виконувати обов’язки майстра на будівельному майданчику

Основні дисципліни

Креслення та перспектива

Основи систем автоматизованого проєктування

Матеріалознавство

Основи охорони праці

Інженерна геодезія

Економіка будівництва

Основи композиції

Живопис

Технічний рисунок та графічний дизайн

Макетування

Основи архітектурного проектування

Основи дизайну

Ландшафтний дизайн

Історія архітектури

Кольоровий і просторовий дизайн

Архітектурні деталі будівель

Конструкції будівель та споруд

Технологія і організація будівельного виробництва

Ким може працювати по закінченню навчання

Технік-дизайнер

Доглядач будови

Кошторисник

Технік архітектурного проєктування

Технік- проєктувальник

Технік-лаборант(будівництво)

Технік-технолог ( виробництво будівельних виробів і конструкцій)

 Креслярі

Інспектор з контролю за технічним утриманням будинків оцінювач з нерухомості, агент з нерухомості, ріелтор