Геодезія та землеустрій

    Професійне призначення спеціаліста.

Випускник повинен бути готовий до професійної діяльності з виконання різних видів геодезичних робіт, топографічних зйомок, обробки польових вимірювань тощо.

   Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікаційна характеристика професії «технік-геодезист» передбачає комплекс знань та навичок з виконання різних видів геодезичних робіт, топографічних зйомок, обробки польових вимірювань.

   Молодший спеціаліст повинен знати:

 1. геодезичні прилади і правила їх технічної експлуатації;
 2. постанови, керівні, методичні і нормативні матеріали, які стосуються питань проведення геодезичних робіт, технологію роботи на електронних геодезичних приладах;
 3. засоби цифрової обробки матеріалів геодезичних зйомок;
 4. положення, інструкції, вимоги та рекомендації нормативно-методичних документів щодо виконання геодезичних робіт;
 5. спеціалізацію і технічні характеристики об’єктів;
 6. правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 

   Молодший спеціаліст повинен уміти:

 1. виконувати перевірки та дослідження геодезичних приладів;
 2. проводити спостереження кутів та напрямків;
 3. виконувати безпосередньо кутові вимірювання;
 4. визначати елементи приведення та здійснювати попередню обробку результатів;
 5. виконувати безпосередньо вимірювання відстаней та попередню обробку результатів;
 6. виконувати прив’язувальні роботи в полігонометрії з безпосередньою прив’язкою, до неприступних та віддалених пунктів – здійснювати висотні спостереження та безпосередні вимірювання, та обробку результатів;
 7. створювати геодезичні мережі;
 8. переносити проект у натуру;
 9. робити необхідні зйомки сучасними способами;
 10. створювати й оформляти фото схеми і фото плани, виконувати дешифрування аерофотоматеріалів;
 11. рисувати рельєф на матеріалах аерофотознімання для цілей землевпорядкування;
 12. проводити автоматизовану обробку геодезичної інформації сучасними способами.

 

  Після закінчення навчання молодший спеціаліст може обіймати такі посади:

 1. технік-маркшейдер;
 2. копіювальних технічної документації;
 3. технік-топограф;
 4. технік-топограф кадастровий;
 5. технік-геодезист;
 6. технік фотограмметрист;
 7. аерофотогеодезист;
 8. технік-аерофотограмметрист.