Геодезія та землеустрійОсвітньо-професійний ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Газузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

193 Геодезія та землеустрій

Освітньо-професійна програма

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

Вивчай геодезію та землеустрій – це буде цікаво, це - поступ уперед!

 

Переваги

Геодезія - почесна в минулому, потрібна сьогодні, ще більш актуальна в майбутньому!

Геодезія та землеустрій сьогодні відіграють одну із найважливіших ролей у системі суспільних відносин. Вони упорядковують картографуванні територій, процеси містобудування, сільського господарства, охорони природи, управління нерухомістю, вирішенні земельно-майнових питань у агросекторі, будівництві, транспорті, вивченні природних багатств та багато інших. Розвиток геодезії і картографії в Україні несе найважливіший внесок у зміцнення обороноздатності країни і збереження її територіальної цілісності. Після завершення війни необхідно буде відбудовувати зруйновану інфраструктуру, дороги, комунікації та житловий фонд. Саме тому фахівці з геодезії та землеустрою потрапляють до переліку найзатребуваніших, високооплачуваних спеціалістів на ринку праці.

 

Що вивчаємо

 Вивчимо положення, інструкції щодо виконання геодезичних і землевпорядних робіт; способи визначення форми і розмірів Землі, форми рельєфу місцевості та їх зображення на топографічних планах, картах і профілях земної поверхні; принципи роботи геодезичних приладів та систем супутникової навігації; методи проведення і обробки матеріалів геодезичних зйомок; методи побудови геодезичних мереж; основні види робіт у землевпорядкуванні, морській геодезії, маркшейдерії.

Навчимося читати карти та використовувати їх для розв’язання будь-яких інженерних задач; оформляти топографічні плани, технічну документацію із застосуванням традиційної та автоматизованої креслярської методики;

Також будемо уміти складати дані для будівництва при інженерно-геодезичному проєктуванні, виносити проєкт на місцевість з детальною розбивкою осей; проводити топографічні й виконавчі знімання; контролювати процес будівництва і стежити за деформацією об’єкта в різних площинах; вибирати оптимальні і раціональні методи геодезичних знімань та землевпорядних робіт і ведення відповідної документації

 

Практична підготовка

 Практика є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахових молодших бакалаврів. Специфікою та перевагою навчання є те, що здобувачі освіти проходять 11 видів навчальних та 2 види виробничих практик, а практична підготовка складає чверть навчального часу! Це дуже важливо, адже це ще одна ключова перевага у підготовці справжнього професіонала. 

Кваліфікаційна характеристика професії передбачає закріплення комплексу теоретичних знань та удосконалення практичних навичок і умінь з виконання різних видів геодезичних робіт, топографічних зйомок; обробки польових вимірювань; здійснення фахових робіт з оформлення реклами, поліграфічних видань. На протязі трьох років проводяться наступні види навчальних практик: Теодолітні роботи, Нівелювання IV класу, Мензульне знiмання, Тахеометричне знiмання, Комбиноване знiмання, Визначення астрономiчного азимута,  Трiангуляцiйнi роботи, Нівелювання II класу, Полігонометрія, Прикладна геодезія.

Під час навчальної геодезичної практики, яка проводиться на навчальному полігоні та спеціалізованих аудиторіях коледжу навчимося:

 • освоювати геодезичні, фотограмметричні комплекси та технології і обладнання для збирання та аналізу геопросторових даних про форму та розміри Землі, її відображення на картах та планах, для забезпечення зведення інженерних споруд, розв’язання прикладних задач в геодезії та землеустрої;

 • виконувати різні геодезичні вимірювання, обробляти геодезичні польові матеріали, вирішувати інженерно-геодезичні задачі, виконувати геодезичні розбивочні роботи та геодезичний контроль при виконанні будівельно-монтажних робіт, вести виконавчі зйомки. виконувати основні  роботи з дотриманням вимог техніки безпеки; 

 • організовувати робоче місце та підбірати відповідне обладнання для виконання зазначеної роботи.

В розбудові успішної кар’єри допоможуть виробничі практики, метою котрих є формування у здобувачів освіти професійних умінь, навичок прийняття самостійних рішень під час проведення робіт в реальних умовах підприємства, що базуються на теоретичних знаннях, отриманих в процесі навчання, вмінні систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. 

Технологічна та переддипломна практики проводяться на спеціалізованих та будівельних підприємствах міста: це можуть бути структурні підрозділи Держгеокадастру України; проектні і науково-дослідні Інститути із землеустрою; землевпорядні та земельно-оціночні організації; селищні, міські та районні ради; містобудівні та архітектурні організації; фірми, пов`язані з купівлею-продажем земельних ділянок та інших об`єктів нерухомості. 

Здобувачі освіти можуть з дозволу адміністрації коледжу самостійно підібрати для себе місце проходження практики та заключити двосторнню угоду на визначений графіком навчання термін. 

Під час технологічної практики здобувачі освіти ознайомляться з об`єктом будівництва, документацією на його зведення (або об`єктом експлуатації та відповідною документацією), з системою оцінки і контролю якості робіт на об`єкті, з системою оплати праці, прийнятій в даній організації, з організацією матеріально-технічного забезпечення та з геодезичним обладнанням підприємства, вивчають найновіші види інформаційних систем та сучасні навігаційні прилади (безпілотні літаючи апарати, електронні тахеометри, GPS-обладнання та ін.).

Під час переддипломної практики зможуть відпрацьовувати принципи ведення топографо-геодезичної діяльності та землевпорядкування, а також технологічно вести їх інформаційне забезпечення. Головні риси у роботі - це точність і своєчасність, бездоганне знання законодавства і здатність приймати рішення.

 

Основні дисципліни

 

 • Геодезія;

 • Топографічне креслення;

 • Геодезичні прилади;

 • Математична обробка геодезичних вимірювань;

 • Державний кадастр; 

 • Землеустрій;

 • Прикладна геодезія;

 • Інженерно-геодезичні вишукування;

 • Вища геодезія;

 • Основи охорони праці;

 • Економіка та маркетинг геодезичного виробництва;

 • Комп’ютерна обробка геодезичних вимірів;

 • Фотограмметрія;

 • Цифрова фотограмметрія;

 •  Великомасштабні знімання;

 • Основи будівельних конструкцій;

 • Основи ГІСІТ;

 • Основи підприємництва та управлінської діяльності;

 • Основи  інженерних споруд;

 • Основи оцінки земель;

 • Метрологія, стандартизація і сертифікація;

 • GPS-технології.

 

Ким може працювати по закінченню навчання

 
 • Технік-геодезист;  

 • Технік-землевпорядник;

 • Технік-землевпорядник; 

 • Технік-проектувальник; 

 • Копіювальник технічної документації; 

 • Кресляр-конструктор; 

 • Технік-картограф.

Професія надзвичайно цікава, багатогранна і творча, а освіта у сфері геодезії та землеустрою незмінно популярна!

Світ змінюють молоді, завзяті, розумні та сильні.

Стань можливістю для себе!

Зважуй і обирай! Майбутнє - за геодезистами!