Лісове господарство

 

   Професійне призначення спеціаліста.

 Професійна діяльність молодшого фахівця направлена на організацію і здійснення технологічних процесів деревообробки на рівні структурного підрозділу. Фахівець забезпечує безперебійну роботу обладнання, контролює і аналізує якість сировини, матеріалів, готової продукції, здійснює необхідні технологічні розрахунки і оформляє технічну документацію, виявляє причини браку продукції, розроблює міри по його попередженню та ліквідації.

 

  Молодший спеціаліст повинен знати:

 1. єдину систему технологічної систем и підготовки виробництва;
 2. стандарті, технічні умови, нормативні і керуючі матеріали з проектування, розробці і оформленні технологічної документації;
 3. технологічні характеристики об’єкту який проектується та вимоги до нього;
 4. технологію і організацію лісопильного і дерево оброблювального виробництва;
 5. основне технологічне обладнання підприємства деревообробки та принципи його роботи;
 6. основні вимоги організації праці при проектуванні технологічних процесів деревообробки;
 7. основи економіки, організації праці, управління і аналіз фінансово-господарською діяльністю структурного підрозділу, підприємства в цілому;
 8. основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки;
 9. принципи раціонального природокористування;
 10. основи промислової екології.

 

   Молодший спеціаліст повинен вміти:

 1. розроблювати прогресивні технологічні процеси або його елементи;
 2. забезпечувати відповідність розроблювальним проектам технічним завданням і діючим нормативним документам по проектуванню, додержання високої якості продукції;
 3. складати карти технологічного процесу, маршрутні і матеріальні карти, відомості оснастки та іншу технічну документацію;
 4. розробляти технічно обґрунтовані норми часу (вироблення), розраховувати норми витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії, приладдя, економічну ефективність проектованих технологічних процесів;
 5. контролювати додержання технологічної дисципліни в промислових підрозділах підприємства і правил експлуатації обладнання;
 6. використовувати сучасну оргтехніку і працювати, застосовуючи професійне програмне забезпечення.

 

   Після закінчення навчання молодший спеціаліст може займати посади:

 1. майстер виробництва;
 2. майстер цеху;
 3. майстер основної виробничої дільниці;
 4. майстер зміни;
 5. майстер служби (промисловість);
 6. технік-лаборант;
 7. кресляр-конструктор;
 8. кресляр;
 9. технік з підготовки виробництва;
 10. технолог;
 11. диспетчер виробництва;
 12. інструктор виробничого навчання;
 13. диспетчер з відпуску готової продукції;
 14. оператор сушильних установок;
 15. контролер деревообробного виробництва.