Теплоенергетика

    Професійне призначення молодшого спеціаліста.

Назва кваліфікації молодшого фахівця - технік-теплотехнік. Технік-теплотехнік  готується для виробничо-експлуатаційної та організаторської діяльності по обслуговуванню, монтажу й налагодженню тепловикористовуючого, теплогенеруючого обладнання і систем теплопостачання територіально-промислових комплексів, організацій житлово-комунального господарства, промислових підприємств і теплофікаційних служб агропромислового комплексу; для роботи на інженерно-технічних і адміністративно- управлінських посадах, які вимагають заміщення фахівцями з середньою спеціальною освітою відповідно до профілю підготовки.

           

Молодший спеціаліст повинен знати і вміти:

   Молодший спеціаліст повинен уміти:

 1. Робити розрахунки і проектувати деталі і вузли теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування
 2. Розробляти проектну і робочу технічну документацію, яка відповідає стандартам і технічним умовам
 3. Брати участь в налагодженні, налаштуванні, регулюванні і дослідної перевірки енергетичного, теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування
 4. Брати участь у монтажі, налагодженні та випробуваннях енергетичного, теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування, виробів, вузлів, систем і деталей
 5. Здійснювати профілактичний огляд устаткування і його поточний ремонт
 6. Виконувати роботи по стандартизації технічних засобів, систем, процесів, устаткування і матеріалів
 7. Займатися організацією робочих місць, їх технічним оснащенням і розміщенням технологічного обладнання
 8. Займатися підготовкою даних для складання оглядів, звітів та наукових публікацій

  Молодший спеціаліст повинен знати:

 1. Процеси монтажу теплотехнічного обладнання;
 2. Систему роботи котелень на різні види палива;
 3. Організацію ремонтних робіт теплових мереж;
 4. Основи проектування котелень і теплових мереж;
 5. Процеси реконструкції теплових мереж.
 6. Норми та правила екологічної безпеки на виробництві
 7. Норми витрати палива і всіх видів енергії

Молодший спеціаліст технік-теплотехнік після закінчення може працювати:

 1. Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
 2. Технік з експлуатації і ремонту устаткування
 3. Технік-конструктор
 4. технік-теплотехнік