Будівництво та цивільна інженерія

 

 Професійне призначення молодшого спеціаліста.

Назва кваліфікації молодшого фахівця - технік-будівельник Технік-будівельник готується для виробничо-технологічної діяльності в будівельних організаціях і підрозділах на посадах майстра, виробника робіт та ін., що вимагають середньої спеціальної освіти.

 

   Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста.

Молодший фахівець повинен бути підготовлений до активної творчої, професійної і соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, вмінню самостійно здобувати нові знання, контролювати і коректувати зроблене. Молодший фахівець повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов.

Повинен уміти оцінювати історичні і сучасні процеси, проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, повинен мати високі моральні якості, звички організаторської та управлінської діяльності, вміти ухвалювати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків.

Молодший фахівець повинен знати і вміти:

Молодший спеціаліст повинен знати:

 1. Забезпечувати виробництво будівельно-монтажних робіт відповідно
  до проекту виробництва робіт, робочих креслень, вимог нормативних
  документів і термінів здачі об`єкту.
 2. Організовувати роботу майстра з приймання і складування
  матеріалів, конструкцій, раціонального використання будівельних машин,
  транспортних засобів, розстановки і видачі завдань бригадам і ланкам.
 3. Контролювати послідовність роботи, усуваючи порушення технології і забезпечуючи якість будівельно-монтажних робіт.
 4. Контролювати дотримання вимог з охорони праці, протипожежної безпеки, захисту довкілля .
 5. Користуватися покажчиком державних стандартів, СНіПами та
  іншою нормативною документацією.

Молодший спеціаліст повинен уміти:

 1. Технологію та організацію будівельного виробництва, проектно-кошторисну документацію на об`єкти, що будуються, будівельні норми і правила на виробництво і приймання будівельно-монтажних робіт.
 2. Конструктивні рішення будівель і споруд, основи розрахунку будівельних конструкцій.
 3. Трудове законодавство, правила і норми з охорони праці, шляхи захисту довкілля.
 4. Економіку, організацію праці, планування роботи на ділянці, онови управління трудовим колективом, єдині норми і розцінки, чинні положення про оплату праці.

Молодший спеціаліст технік-будівельник після закінчення навчання може працювати:

 • Техніком-будівельником.
 • Техніком-оглядачем.
 • Оглядачем будови.
 • Техніком-проектувальником.
 • Техніком-лаборантом (будівельником).
 • Техніком з нормування праці.
 • Техніком з підготовки виробництва.

Завантажити файл...