Будівництво та експлуатація будівель і споруд

 

Освітньо-професійний ступінь

 Фаховий молодший бакалавр

Газузь знань

 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма

 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Опануй будівництво,  зроби свій вклад в майбутнє України!

Переваги

Зараз наша країна переживає важкі часи, але ми всі впевнені в нашій перемозі. Після звільнення тимчасово окупованих територій, ми в найкоротші терміни будемо відбудовувати зруйновані ворогом міста та селища. Професія будівельника буде однією з найбільш затребуваних, почесних та високооплачуваних.

Що вивчаємо

Вивчимо сучасні будівельні матеріали та конструкції з яких  складаються будівлі, різні типи будівель та їх конструкції.

Навчимося креслити плани, розрізи будівель, розраховувати конструкції на міцність, опануємо всі технологічні процеси, за допомогою яких зводять будівлі, навчимося організовувати будівельний майданчик, підбирати необхідні для будівництва машини та механізми, планувати роботу будівельних бригад, їх склад та необхідну кількість робітників певних будівельних професій.

Також будемо знати як обслуговувати та доглядати вже існуючу будівлю, знаходити дефекти та пошкодження та вчасно їх усувати за допомогою ремонтів.

Практична підготовка

Практика є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахових молодших бакалаврів. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами освіти за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за  спеціальністю.

Під час навчальної практики, яка проводиться в майстернях коледжу  навчимося:

 • виконувати основні технологічні операції штукатурних, малярних робіт, кам’яно-облицювальних та столярно-теслярських робіт з дотриманням вимог техніки безпеки;

 • організовувати робоче місце та підібрати відповідний інструмент для виконання зазначеної роботи.

Під час геодезичної практики, яка проводиться на навчальному полігоні  коледжу  навчимося виконувати різні геодезичні вимірювання, обробляти геодезичні польові матеріали, вирішувати інженерно-геодезичні задачі, виконувати геодезичні розбивочні робіт та геодезичний контроль при виконанні будівельно-монтажних робіт, вести виконавчі зйомки.

 Метою виробничої практики є формування у здобувачів освіти професійних умінь, навичок прийняття самостійних рішень під час будівельних робіт в реальних умовах підприємства, що базуються на теоретичних знаннях, отриманих в процесі навчання, вмінні систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.  Виробничі практики, технологічна та переддипломна, проводяться на будівельних підприємствах міста. Здобувачі освіти можуть самостійно, з дозволу адміністрації коледжу, підібрати для себе місце проходження практики та пропонувати його для використання.

Під час технологічної практики здобувачі освіти ознайомляться з об`єктом будівництва, документацією на його зведення, з системою оцінки і контролю якості робіт на об`єкті, з системою оплати праці, прийнятій в даній організації, з організацією матеріально-технічного забезпечення та складського господарства, з будівельними машинами, механізмами та транспортом, що використовується на підприємстві, вивчать технології виробництва будівельно-монтажних робіт.

Під час переддипломної практики зможуть працювати дублерами майстрів, і навіть виконувати обов’язки майстра на будівельному майданчику.

Основні дисципліни

 • Інженерне креслення

 • Санітарно-технічне обладнання будівель

 • Основи систем автоматизованого проєктування

 • Будівельна техніка

 • Будівельні конструкції

 • Будівельна механіка

 • Будівельне матеріалознавство

 • Основи  розрахунку  будівельних конструкцій

 • Основи охорони праці

 • Інженерна геодезія

 • Економіка будівництва

 • Електротехніка в будівництві

 • Технологія і організація будівельного виробництва

Перелік освітніх компонентів ОПП Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Ким може працювати по закінченню навчання

 • Технік-будівельник

 • Доглядач будови

 • Кошторисник

 • Технік архітектурного проєктування

 • Технік- проєктувальник

 • Технік-лаборант(будівництво)

 • Технік-технолог ( виробництво будівельних виробів і конструкцій)

 •  Креслярі

 • Інспектор з контролю за технічним утриманням будинків оцінювач з нерухомості, агент з нерухомості, ріелтор