Відповідно до Порядку призначення на посаду та звільнення з посад педагогічних працівників закладів освіти заступники директора, педагогічні та інші працівники закладів освіти призначаються на посади та звільняються з посад керівником цього закладу.

 Керівник закладу освіти має право оголосити конкурс на вакантну педагогічну посаду.

Педагогічні працівники приймаються на роботу в заклади освіти відповідно до Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», від 27 вересня 2000 р. № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих», інших нормативно-правових актів.

 Для заміщення вакантної педагогічної посади або іншої посади   необхідно пройти співбесіду з директором закладу і в разі позитивного рішення подати наступні документи:

  •  заява про прийняття на роботу; 

  •  ксерокопії документів про освіту;

  •  ксерокопії паспорту;

  •  ксерокопія ідентифікаційного коду;

  •  трудова книжка;

  •  медичний огляд лікарів, занесений в медичну книжку;

  •  Фото 3х4

 

відомості про вакансії станом на 01.04.2024р